Як оцінити величину ризиків?

Оцінка величини ризиків - це процес визначення й аналізу потенційних небажаних подій і наслідків, які можуть виникнути в будь-якому бізнесовому або проектному середовищі. Цей процес зазвичай включає визначення ймовірності виникнення ризику, його впливу на цілі та завдання організації та пов'язані з ними наслідки. Оцінка величини ризиків дає можливість організації зрозуміти, які ризики можуть мати найбільший вплив на їхню діяльність, та прийняти належні заходи для мінімізації чи контролю цих ризиків.
This mind map was published on 31 July 2023 and has been viewed 204 times.

You May Also Like

What are the common data verification tasks in local administration?

How can landslides be prevented in India?

What are the steps for hypothesis testing in R?

What are the most common sources of intentional poisoning?

How can a bodyguard ensure the safety of their client?

What are the responsibilities of a bodyguard?

What training is required to become a bodyguard?

What is situational awareness?

Benefits of having a good situational picture for bodyguards

How can Indian culture be integrated into board game design effectively?

How can International board game designers learn about Indian culture?

What are the key responsibilities in hospital ward management?